kirrkur.com
भुवाँका सपना
आगोको एउटा मुस्लोमा आफैँलाई डढाएर अङ्गारका ढिक्का बनेरतिम्रो श्यामश्वेत सपनाका पानाहरूमाकहिल्यै नमेटिने काला अक्षर सजाउनेरहर त मनले गर्छ। तर बिडम्बनाआगोको भट्टीले मलाई अङ्गार बन्न नदिने रहेछ । म अङ…