kirrkur.com
गलत व्याख्या गरीयो – गजल
धोका समेटेर पिरतीको गलत व्याख्या गरीयो ।। अर्थीमा टेकेर जीन्दगीको गलत व्याख्या गरीयो ।।…