kirkov.eu
Десет разлики в мисленето между богатите и бедните хора
Богатите винаги казват: „Аз съм творец на живота и щастието си.“ Бедните често казват: „От мен не зависи нищо.“ Животът просто им се случва. Цел: Богатите – да станат по-багати. Бедните – да…