kirkekoncerteriaalborg.dk
Nu mister mørket magten
Vi synger Henning Toft Bros kyndelmisse-salme sammen med andre nye salmer. Og Jens Mathiasen spiller egne orgelstykker komponeret over netop disse salmer.