kirkekoncerteriaalborg.dk
Foredragskoncert
”Fra krigsmonument til fredssymbol” Jørgen Carlsen, Højskoleforstander & medlem af højskolesangbogsudvalget ARS NOVA, dir. Søren Kinch Hansen Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Fri entré.