kirkekoncerteriaalborg.dk
Danmark frit - i 75-året for Danmarks befrielse
Danmark Frit - i 75-året for Danmarks Befrielse Alsang, solosang og fortællinger fra årene 1940-45 Morten Andersen Krogh, tenor Eva-Marie Kjæhr, orgel og klaver