kirjasto.seinajoki.fi
”Seinäjoen ykkösmesta” - Seinäjoen kirjasto
Kirjaston vuosittaisen asiakaskyselyn aiheena olivat tänä vuonna aikakauslehdet. Halusimme tietää, kuinka paljon asiakkaat lukevat lehtiä ja millaisia toiveita heillä on kokoelmia kohtaan. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä palveluun ja aukioloihin, ja vapaata palautettakin sai antaa. Kyselyyn vastasi ennätysmäärä asiakkaita, noin 500! Kyselyn perusteella kirjastopalveluihin ollaan Seinäjoella hyvin tyytyväisiä. Peräti 98 % kaikista vastanneista piti kirjastopalveluja hyvinä. AukioloajatkaanLue lisää…