kirarista.com
Oriental Princess Charisma น้ำหอม Layeringออกใหม่ ผสมได้กว่า 100 กลิ่น!
Oriental Princess เค้ามีชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ความหอมในระดับนึงอยู่แล้ว และออกน้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดที่โดดเด่นเรื่องการนำกลิ่นมาผสมกัน ให้เกิดเป็นกลิ่นเฉพาะที่เราชอบ สะท้อนบุคลิกหรืออารมณ์ในแต่ละวั…