kirarista.com
Vlog เที่ยวญี่ปุ่น หิมะจุกๆ ถ่ายรูปสวยทุกมุม! ❄️ Aizu Wakamatsu, Fukushima
ไปมารอบที่ 3 ในช่วงปีกว่าๆแล้วจ้า สำหรับเมืองนี้ Aizu Wakamatsu ไม่สวยจริงไม่ไปซ้ำเยอะเวอร์ขนาดนี้ รอบนี้หิมะจุกๆสะใจ มองไปทางไหนก็สวย ถ่ายรูปสวยมาก!!!! ผิวโกลว์สวยกันไป รอบนี้ไปกับน้องบีมด้วยนะ Be…