kirarista.com
เที่ยวจังหวัด Akita ตอนใต้ ในหิมะพีคๆ ~ Snow Festival ’19~
ครั้งนี้ฟินๆกับเทศกาลหิมะที่จังหวัด Akita หนึ่งในจังหวัดที่หิมะเยอะที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ทางตอนเหนือ หรือภูมิภาค TOHOKU ของญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาจังหวัดนี้ เป้าหมายหลักก็คือเทศกา…