kirarista.com
YSL LIPSTICK โทนสี FUCHSIA
YSL กับ New Collection ที่รวมเอาลิปสติกสีสันโทน Fuchsia ทั้งเข้มอ่อนมาไว้ด้วยกัน เรียกว่าเป็นอีกสี Signature ของแบรนด์เลยล่ะ ถ้าคิดจะทาสีโทนนี้ จะนึกถึง YSL เป็นแบรนด์แรกๆ…