kirarista.com
เที่ยว Toyama : ขึ้นเขาหิมะ Tateyama – ใส่กิโมโน – เขื่อน Kurobe – ทานอาหารป่า
ต่อจากบล๊อกที่แล้วที่เราเที่ยวในโตเกียวกัน ในวันนี้นั่งชินคันเซ็นแต่เช้าตรู่ เพื่อไปที่ Toyama ขึ้นเขา Tateyama กันค่ะ แต่ข่าวร้าย คือเส้นทางตรงมันปิด! เนื่องจากหิมะท่วมสูง เป็นอันตราย เราเลยต้องนั…