kirarista.com
L’Oreal Youth Code Pre-Essence – review
เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่า Pre-Essence คืออะไร จำเป็นหรือไม่ สำหรับหลายๆคน Pre-Essence อาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่ ซึ่งเราอยากมาแนะนำให้รู้จัก เพราะการที่ใช้ Pre-Essence เนี่ย จะช่วยเพิ่มประสิ…