kirarista.com
Review: Dolly Wink No. 2, 5, 6, 8
Dolly Wink เป็นขนตาเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นค่ะ เป็นของบริษัท KOJI โดยมีซือจัง หรือ Tsubasa จังเป็นผู้ออกแบบและพรีเซนเตอร์ ใครที่ชอบผลงานของซือจังก็คงจะติดตากับดวงตากลมโต ขนตาฟูๆของเธอเป็นอย่างดี พอดอ…