kirarista.com
Review : Dolly Wink No.1 (also No.1 for me!!!)
เมื่อหลายเดือนก่อนเราได้รีวิวขนตาปลอมของ Dolly Wink ไปแล้ว 4 เบอร์คือ No.2 Sweet Girly No.5 Real Nude No.6 Baby Cute No.8 Pure Little ใครยังไม่เคยอ่าน คลิกที่รูปด้านล่างได้เลยค่ะ ในครั้งนี้มารีวิวเ…