kinogucker.wordpress.com
François Truffaut – Sämtliche Filme
Buchtitel: François Truffaut – Sämtliche Filme Autoren: Paul Duncan [Hrsg.], Robert Ingram Verlag: TASCHEN, 2013 Umfang: Hardcover, 24 x 30 cm, 192 Seiten ISBN: 978-3-836534765 Preis: 9.99 E…