kinkypotionportion.com
Крайбрежни нюанси в Сицилия: Марина ди Рагуза
Някои от градовете в Южна Сицилия имат и крайбрежно градче със същото име – това е тяхната marina, пристанище. Модика има Marina di Modica, Акате има Marina di Acate, Палма ди Монтекиаро има Marina…