kimnedemis.com
Bildiğimiz Şeyler İçin Para Veriyorlar…
Abbasi Halifesi Harun Reşid, İmam-ı Azam Hazretleri’nin en alim talebelerinden biri olan Ebu Yusuf Hazretleri’ni, zamanın temyiz reisliğine getirmişti. Bir gün adamın biri gelip ona bir sual sordu ve “Bilmiyorum” cevabını alınca: “Nasıl olur da bilmezsiniz,” dedi. “Bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsunuz.” Ebu Yusuf Hazretleri: “Kardeşim,” diye cevap verdi. “Bize bildiğimiz şeyler için para […]