kimnedemis.com
Hemen hemen tüm iktisat politikası yazarları, tüm devlet adamları ve parti liderleri kapitalist ve sosyalist olmayan ideal bir sistem arayışı içerisindedirler. Bunların bir kısmı devlet müdahalesi ile özel mülkiyetin engellendiği, düzenlendiği ve yönlendirildiği bir sistemi arıyorlar. Biz bu iktisat politikasını ‘müdahalecilik’, sistemin kendisini ise ‘engellenmiş piyasa ekonomisi’ olarak adlandırıyoruz.