kimmokautio.com
Julkaisut
Kimmo Kautio: Kokoaan Suurempi Suomi (E-Kirja, Books On Demand, 2019) Kokoaan Suurempi Suomi pitää sisällään Kimmo Kaution blogikirjoituksia ja poliittisia kannanottoja vuosilta 2012-2018. Kirja ha…