kimliksizkurgular.com
OSCAR WILDE
“I can resist anything except temptation.” (Ayartma dışında herşeye direnebilirim)