kimikame.com
Shinozaki Ai “Kuchi no Warui Onna” MV Released
Shinozaki Ai has released the MV for her upcoming single titled Kuchi no Warui Onna.