kikoamat.wordpress.com
I am a tree: otra playlist de Kiko Amat
“I am a tree / Counting the rings will do no good / I won’t live long / But I would be with you if I could”. Ese es el mensaje y estos son los discarros que Kiko Amat pinchó el sá…