kidim2013.wordpress.com
ANLAŞILMAK ya da ANLAŞILMAmak
Bİr gün adam yolda yürümektedir İlerden iş makinalarının sesi gelmekted…