kickstartfarmington.org
What to do in Farmington/Hills this week (3/3/14)
Check out some of the fun arts events to look forward to in the Farmington/Farmington Hills community this week (it’s film festival week!): March 6th: Greater Farmington Film Festival opens w…