kickstartfarmington.org
What to do in Farmington/Hills this week (2/17/14)
Check out some of the fun arts events to look forward to in the Farmington/Farmington Hills community this week: Monday, February 17th, at 6:30 PM: the Farmington Community Library at 32737 W 12 Mi…