khumuihoicothe.com
Giải thích vì sao mồ hôi lại mặn
Vì sao mồ hôi lại có vị mặn ? Chúng ta cảm nhận được mồ hôi có vị mặn khi chảy vào miệng thấy vị mặn, chảy vào mắt làm cay mắt, hay còn gọi là mồ hôi muối....