khumuihoicothe.com
5 vị trí tiết mồ hôi nhiều nhất trên cơ thể
Con người có từ 2-5 triệu tuyến mồ hôi nằm ở khắp cơ thể và được tiết ra khi cơ thể hoạt động hay khi nhiệt độ môi trường tăng lên. Mồ hôi tiết ra tập trun...