khaimo.com
Với những hiệu quả thần kỳ "Pháp Luân Công" được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng - Khai Mở
Nhiều trường Học, Trường Cảnh Sát và các Tổ chức cộng đồng đã đưa Pháp Luân Công vào để cải triện sức khỏe cũng như thể chất cho học viên 1. Mexico – Hơn 600 cảnh sát Mexico học Pháp Luân Công để “kiên nhẫn và điềm tĩnh hơn suốt cả ngày”: Trong các ngày từ …