khaimo.com
Tình là gì với người tu luyện - Khai Mở
Câu chuyện của tôi xảy ra trong thời “An Sử chi loạn” [1] vào năm 755 sau công nguyên, vào những năm cuối thời trị vì của Hoàng Đế Huyền Tông đời nhà Đường. Cuộc nổi dậy đã phá hủy hoàn toàn triều đại nhà Đường và phải mất nhiều năm sau để tái lập …