khaimo.com
Thôi miên bất ngờ phát hiện: Rất nhiều người kiếp trước từng là động vật - Khai Mở
Một nhà di truyền học người Mỹ đã phát hiện ra những câu chuyện liên quan đến kiếp trước của rất nhiều người thông qua phương pháp thôi miên. Từ hơn 10 năm trước những trường hợp tương tự như thế này đã được biết đến và xuất hiện ngày càng nhiều trong vài năm …