khaimo.com
Nhìn thấy trong định: Bộ luật âm phủ – Địa ngục du ký - Khai Mở
Phần 1 ĐCSTQ là một âm hồn đến từ phương Tây, nó tuyên truyền đấu với trời, đấu với đất, đấu với ngư