khaimo.com
Người vô thần chỉ tin vào khoa học, các nhà khoa học lại tin vào Thần học
khaimo