khaimo.com
Một phút sa chân thành đạo tặc, buông bỏ đồ đao trở về trời - Khai Mở
Xưa ở nước Liêu có một nàng công chúa tên là Thiên Hành. Thiên Hành thông minh lanh lợi, tính tình mạnh mẽ, quyết đoán. Nàng không thích đàn múa hát ca, mà chỉ thích học quyền luyện võ, cưỡi trên lưng ngựa rong ruổi khắp giang sơn. Khi còn là một tiểu công chúa …