khaimo.com
Luật Sư: Tập Pháp Luân Công có hợp pháp tại Việt Nam? - Khai Mở
PV: Thưa Luật Sư, tập Pháp Luân Công có hợp pháp tại Việt Nam LS Nguyễn Xuân Chiến: Trong hệ thống Pháp luật Việt nam không hề có bất kỳ một quy định nào cấm công dân Việt nam tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không phải là Tôn giáo, không thành lập tổ …