khaimo.com
Loài động vật duy nhất vẫn tồn tại ngay cả khi Trái Đất bị diệt vong - Khai Mở
Đây là loài động vật duy nhất trên hành tinh chúng ta có thể tồn tại trong nhiều môi trường sống, kể cả khi bị ném vào không gian vũ trụ hay ở trong môi trường lạnh trong một thời gian dài chúng vẫn không gặp vấn đề gì hết. Bạn có tin vào sự …