khaimo.com
Hoa Bỉ Ngạn – Loài hoa nơi địa phủ, cảnh tỉnh thế nhân về ảo ảnh của tình - Khai Mở
Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, khi hoa nở thì lá đã tan, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Cũng giống như ái tình nơi trần thế, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau… tình yêu, …