khaimo.com
Đối đãi với người bằng thiện lương có thể hóa nguy thành an - Khai Mở
Chuyện cát hung họa phúc trong thiên hạ, mỗi việc đều có nguyên do, không hề mảy may sai lệch. Chỉ có điều người trong cuộc đang mê nên khó biết được sự tình mà thôi… Danh y tự kê “thuốc chết” cho chính mình Thời nhà Thanh, có vị danh y họ Trương ở …