khaimo.com
Cuộc bức hại Pháp Luân Công: Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm Công ước Quốc tế về Chống Tra tấn và Lao động khổ sai - Khai Mở
Trại Lao động cưỡng bức Số 3 tỉnh Hà Nam đã mua các học viên Pháp Luân Công với giá 800 Nhân dân tệ mỗi người từ các trại lao động cưỡng bức khác. Những học viên này bị bắt lao động suốt ngày đêm và sẽ bị tra tấn vì bất kỳ vi phạm nào mà họ có thể mắc phải.