khaimo.com
Chương trình Táo Quân cuối năm còn đang xúc phạm những ai? - Khai Mở
Chương trình Táo Quân mỗi dịp xuân về luôn là đề tài nhận đủ lời khen lẫn tiếng chê từ cộng đồng trong suốt 15 năm lên sóng. Nhưng năm nay, có vẻ như chương trình này phải đối diện với nhiều sóng gió hơn cả. Đây là một chương trình được nhiều người mong …