khaimo.com
Câu chuyện Lão Tử truyền Đạo đã bị bóp méo và hiểu lầm nghiêm trọng ra sao? - Khai Mở
Trong lịch sử, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, câu chuyện về Lão Tử và cuốn “Đạo Đức Kinh” nổi tiếng thế giới đã bị hiểu nhầm, bóp méo nghiêm trọng. Vào thuở châu Âu vẫn còn chìm trong bóng tối của sự man rợ, thì Trung Hoa với nền văn hóa Thần truyền 5.000 …