khaimo.com
Bí ẩn lịch sử Trái Đất mà tôi được biết - Khai Mở
Dẫn nhập: Thuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề