khaimo.com
Bạo lực ngày càng lan tràn xã hội, nguyên nhân sâu xa nhất nằm ở đâu? - Khai Mở
Có người nói, giờ đây họ không dám đọc báo hàng ngày nữa, vì hầu như ngày nào cũng có tin đâm chém, bạo hành, cướp giết… Bạo lực trong xã hội ngày càng gia tăng và trên nhiều phương diện, từ trong gia đình cho tới trường học, từ trên đường tới cơ quan, …