khaimo.com
5 cuốn sách cổ ít người biết đến có thể khiến nguồn gốc và lịch sử loài người cần được viết lại - Khai Mở
Đây là những văn tự cổ xưa được các nhà khảo cổ học tìm thấy với nhiều nội dung mô tả và quan điểm trái ngược với những gì chúng ta học hiện nay dựa trên những khám phá và nghiên cứu của khoa học hiện đại ,gây ra không ít tranh cãi trong giới …