khactung.com
Nhận biết tình trạng của máy tính qua âm thanh - Khac Tung Blog
Nhận biết tình trạng của máy tính qua âm thanh. Âm thanh nói lên tình trạng của máy tính, âm thanh khi khởi động. Desktop IBM, Thinkpad của IBM, Compaq..