khactung.com
Hẹn giờ bật máy tính tự động bằng Windows Task Scheduler - Khac Tung Blog
Thời gian vừa qua, thấy có một số bạn quan tâm đến cách bật máy tính tự động vào một giờ hẹn trước, tuy nhiên còn băn khoăn cách làm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách các bạn làm với tính năng sẵn có của Windows, không cần phần mềm, công cụ hỗ trợ nào.Read More