khactung.com
Sao anh nói nhiều thế - Khac Tung Blog
Sao anh nói nhiều thế. "Sao anh nói nhiều thế". Câu nói đến từ em mỗi khi anh hỏi han, lo lắng. Câu nói vô tư đó