khactung.com
Phần 8: Dấu vết của hacker ẩn danh - Khac Tung Blog
Tiếp tục với khám phá bí ẩn mảng tối internet phần 8: Dấu vết của hacker ẩn danh Đầu tiên là về cái modem hay router kỳ lạ mà roller dùng nó để làm bộ mã hóa Bộ mã hóa kỳ lạ Cơ chế hoạt động của cái cục kỳ lạ này chắc chắn làRead More