khactung.com
Phần 44: Tín hiệu từ siêu vi xử lý - Khac Tung Blog
Công nghệ chip mới của chú anh có thể giúp cho máy tính có khả năng xử lý nhanh hơn gắp hàng trăm lần với một số phần cứng phù hợp. Đúng là Rick cũng đã từng cùng với chú anh hoàn thiện con chip này. Nhưng suốt khoảng thời gian vừa qua, ngay cảRead More