khactung.com
Phần 41: Người bạn mới - Khac Tung Blog
Roller vội vã trở về căn nhà của mình. Kai vừa bị tấn công, có thể nào nơi chú ẩn của chú cháu nó đã bị. Đưa cháu gái đang ở nhà có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu như thực sự dấu vết của Roller đã bị những kẻ trên mạng cục bộ truyRead More